Expertise & Werkwijze

IK is jouw sparringpartner bij alle vragen die er spelen op arbeidsrechtelijk gebied. Je kunt op IK bouwen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. IK helpt je op weg of neemt de kwestie over als het nodig is. IK verzekert je van toegevoegde waarde te zijn, wat ook blijkt uit de ervaringen van klanten die over de dienstverlening van IK vertellen.

Bel gewoon! Even sparren kan al veel duidelijkheid scheppen.

IK staat voor je klaar op het gebied van arbeidsrecht en helpt je bij:

Arbeidsvoorwaarden (arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen)

Bijzondere bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, studiekostenbeding, verbod op nevenwerkzaamheden)

Arbeidsconflicten en verstoorde arbeidsverhoudingen

Cao vraagstukken

Ontslag (op staande voet, via kantonrechter of UWV, vaststellingsovereenkomsten)

Reorganisatie (afspiegeling, opstellen sociaal plan, adviesaanvraag Ondernemingsraad, onderhandelen vakbonden, ontslagvergunning UWV, vaststellingsovereenkomsten)

Functioneren (dossieropbouw, functioneringsgesprekken, verbetertrajecten)

Overeenkomst van opdracht (voor opdrachtgevers en zelfstandigen)

Arbeidsomstandigheden en bedrijfsongevallen

Privacy op de werkvloer (AVG)

Ziekte (rechten en plichten, advisering in proces en bij re-integratie, loonsanctie, ontslag)

Medezeggenschapsrecht (advies- en instemmingsrecht, oprichten Ondernemingsraad).

Werkwijze

Bij IK is een kennismaking altijd kosteloos. IK spreekt graag met je af om te kijken of we jou kunnen helpen. Gaat IK voor je aan de slag, dan betaalt een werkgever een uurtarief van € 195,– exclusief BTW. Voor de werknemer geldt een uurtarief van € 195,– inclusief BTW. Kantoorkosten zijn niet aan de orde.

Een vaste prijsafspraak of een lager uurtarief met een succesfee behoort tot de mogelijkheden. Hoe en wat bespreekt IK graag tijdens een kennismaking.

Voor een bepaalde periode kan IK ook in-house aan de slag voor bijvoorbeeld één of meerdere dagdelen per week of per maand. Voor interim opdrachten hanteert IK een ander uurtarief. We bespreken vooraf met elkaar voor welk tarief IK aan de slag gaat.

IK werkt samen met andere arbeidsrecht-specialisten, zodat capaciteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Heb je advies nodig op een ander vakgebied dan het arbeidsrecht, dan heeft IK goede connecties met specialisten op het gebied van pensioen, privacy, ondernemingsrecht, financiën en fiscaliteit.

De algemene voorwaarden die IK Arbeidsrecht hanteert, kun je hier lezen.

Tijd voor een goed gesprek?

Bel, mail of app en er volgt snel een reactie.

T: 06 21180930
E: idske@ikarbeidsrecht.nl
W: www.ikarbeidsrecht.nl

Lid van Vereniging voor Arbeidsrecht

12 + 12 =

Bezoekadres

IK Arbeidsrecht

Tingietersstraat 14
8601 WJ Sneek