IK voor werknemers

IK helpt jou bij het maken van goede afspraken met jouw werkgever. Inkomsten uit werk zijn waarschijnlijk erg belangrijk voor je. Weet dan ook wat je afspreekt bij de start van je baan. Wat staat er in je arbeidsovereenkomst? Is die voor bepaalde of onbepaalde tijd? Hoe zit het met een proeftijd? Wat accepteer je bijvoorbeeld ten aanzien van een concurrentie- en relatiebeding. Is er een cao van toepassing? Hoe zit het met een tussentijds opzegbeding of contracturen? Allerlei vragen waar IK je bij kan helpen.

Advies en begeleiding
Daarnaast is IK er als je je baan dreigt te verliezen, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie. Maar ook is IK er voor je bij gedoe met je werkgever, zoals onenigheid over functioneren, loonbetaling, slechte verstandhouding en conflicten. Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? IK helpt je. Je leest er hier meer over.

Bij gedoe met je werkgever of bij een arbeidsconflict heeft IK oog voor het zakelijke aspect, maar ook voor emoties die hiermee gepaard gaan. Het is toch je baan waar het om gaat.
Uiteraard vanwege de expertise, maar ook zeker vanwege het sociale aspect is het bij (dreigend) ontslag zinvol IK als adviseur in te schakelen.

IK verzekert je van toegevoegde waarde te zijn, wat blijkt uit de ervaringen van klanten die op de website staan. En niet onbelangrijk; heel vaak regelt IK dat de werkgever onze kosten betaalt!

IK luistert, heeft overzicht en houdt de regie in handen. Uiteraard partijdig, maar altijd scherp en professioneel. IK zorgt voor de best mogelijke afwikkeling in iedere arbeidszaak. Een oplossing in onderling overleg is altijd het streven. Lukt dit niet, dan schroomt IK de stap naar de rechter niet.
Lees hier waar IK je allemaal verder bij kan helpen.

"Vooraf zaken op orde, is later profijt bij een geschil, namelijk een snelle oplossing met minder kosten en geen negatieve energie "

Tijd voor een goed gesprek?

Bel, mail of app en er volgt snel een reactie.

T: 06 21180930
E: idske@ikarbeidsrecht.nl
W: www.ikarbeidsrecht.nl

Lid van Vereniging voor Arbeidsrecht

11 + 8 =

Bezoekadres

IK Arbeidsrecht

Tingietersstraat 14
8601 WJ Sneek