Vaststellingsovereenkomst

door | jan 14, 2020

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen of is gesproken over het beëindigen van je arbeidsovereenkomst in onderling overleg? 

Of je het er nu wel of niet mee eens bent om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen, check de opties en je rechten altijd met IK en maak snel een afspraak. Het onderhandelen over je ontslag is geen dagelijkse kost en jouw belang is groot.

Ook al kun je prima voor jezelf opkomen, je bent vaak in zulke situaties niet in staat het beste voor jezelf eruit te halen. 

Afspraken over ontslag

In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst staan afspraken voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Het zijn afspraken met je werkgever over het einde van de arbeidsovereenkomst. Denk aan de einddatum, opzegtermijn, het veilig stellen van de WW-uitkering, ontslagvergoeding (waaronder transitievergoeding), eindafrekening, uitbetaling van vakantiedagen, al dan niet vrijgesteld worden van werk, getuigschrift, al dan niet handhaven van een concurrentie- of relatiebeding, betaling van juridische kosten door werkgever, inleveren van bedrijfseigendommen en finale kwijting. Dit laatste houdt in dat jij en je werkgever verklaren voor de toekomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. 

Meewerken aan ontslag?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de werkgever afscheid van je wil nemen, zoals ontevredenheid over jouw functioneren, de arbeidsrelatie loopt niet lekker of je functie in het bedrijf komt te vervallen. In die gevallen kan het voor de hand liggen om in onderling overleg afscheid van elkaar te nemen (ontslag met wederzijds goedvinden). Het ligt heel erg aan de situatie of je hieraan wilt meewerken. Dit is afhankelijk van de reden die jouw werkgever aanvoert, wat er verder nog speelt, hoe jij je daar bij voelt en ook hoe je werkgever het concreet met je wil regelen, wat biedt hij je aan? Denk aan tijdsbestek, hoogte ontslagvergoeding, wel of niet handhaven van een concurrentie- of relatiebeding etc. 

Als je niet wilt nadenken over een ontslag met wederzijds goedvinden of als jullie er in onderling overleg niet uitkomen, dan zal jouw werkgever in actie moeten komen als hij toch afscheid van je wil nemen. Dat betekent dat hij het UWV of de kantonrechter moet vragen jou te ontslaan, de route is afhankelijk van de ontslaggrond die wordt aangevoerd.

Heb jij momenteel te maken met deze situatie? Neem dan snel contact met IK op en we plannen een gratis kennismakingsgesprek. 

Ja! IK Arbeidsrecht is van start!

Idske de Vries is gestart met haar onderneming IK Arbeidsrecht. Als adviseur arbeidsrecht regelt IK alle juridische zaken tussen werkgever en werknemer. Ook adviseert IK opdrachtgevers en zelfstandigen bij het maken van hun afspraken.

Lees meer

Raadselachtig, regels voor zelfstandigen en opdrachtgevers

Zelfstandigen (ZZP’ers) zijn er in Nederland inmiddels in grote getale, meer dan een miljoen zelfs. Als zelfstandige verricht je arbeid, maar je ontvangt geen loon. Voor het verrichten van de werkzaamheden verstuur je een factuur. Je genereert omzet en bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor afdracht van btw.

Lees meer

Zorg dat je het goed regelt, anders komt het je duur te staan

Wat bedoelt IK daarmee? In de praktijk ziet IK vaak dat de geldende wetten en regels nét niet op de juiste wijze worden toegepast. Onduidelijk en ondoordacht. Pas als er iets aan de hand is, de werknemer claimt iets of er is gedoe, dan schakel je een adviseur (jurist of advocaat) in. Dan blijkt heel vaak dat wat hulp in een eerder stadium veel tijd, kosten en negatieve energie scheelt.

Lees meer

Tijd voor een goed gesprek?

Bel, mail of app en er volgt snel een reactie.

T: 06 21180930
E: idske@ikarbeidsrecht.nl
W: www.ikarbeidsrecht.nl

Lid van Vereniging voor Arbeidsrecht

3 + 3 =

Bezoekadres

IK Arbeidsrecht

Tingietersstraat 14
8601 WJ Sneek