IK voor zelfstandigen

IK is er voor advies over de werkrelatie opdrachtgever en zelfstandige (zonder personeel).
Deze afspraken leg je vast in een overeenkomst van opdracht. In elk geval moet duidelijk zijn dat het geen arbeidsrelatie betreft, in de zin van werkgever en werknemer. De financiële consequenties zijn immers groot wanneer toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst. Je wilt als opdrachtgever voorkomen dat met terugwerkende kracht loonheffingen, sociale premies en daar bovenop boetes verschuldigd zijn. Ook recht op vakantiedagen, vakantietoeslag en loon tijdens ziekte is niet de bedoeling. Als zelfstandige loop je ook een risico, namelijk een naheffing voor alle genoten belastingvoordelen.

Voorkom onduidelijkheid
Hoe toon je als organisatie aan dat je daadwerkelijk een zelfstandige aan het werk hebt en geen werknemer? Hoe toon je als zelfstandige aan dat je geen werknemer bent?

De wetgeving is er de afgelopen jaren niet duidelijker op geworden voor opdrachtgevers en zelfstandigen. De belastingdienst is sinds oktober 2019 gestart met verscherpt toezicht op arbeidsrelaties die niet als zelfstandig zijn aan te merken. Per 1 januari 2020 gaat de Belastingdienst ook daadwerkelijk meer handhaven. Hoe dit nu precies zit, lees je hier.
Voorkom onduidelijkheid en daarmee vervelende gevolgen opgelegd door de belastingdienst. Zorg dat je het goed regelt! Laat een overeenkomst van opdracht controleren op schijnzelfstandigheid. Daarnaast is een overeenkomst van opdracht belangrijk om goede afspraken te maken over de samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over aansprakelijkheid en opzegging.
IK helpt je! Heb je als zelfstandige vragen over jouw positie? Of heb je als opdrachtgever vragen over het inschakelen van zelfstandigen of andere vormen van samenwerking? Neem contact op met IK.

"Vooraf zaken op orde, is later profijt bij een geschil, namelijk een snelle oplossing met minder kosten en geen negatieve energie"

Tijd voor een goed gesprek?

Bel, mail of app en er volgt snel een reactie.

T: 06 21180930
E: idske@ikarbeidsrecht.nl
W: www.ikarbeidsrecht.nl

Lid van Vereniging voor Arbeidsrecht

6 + 3 =

Bezoekadres

IK Arbeidsrecht

Tingietersstraat 14
8601 WJ Sneek